Nieuws & Media

vlnr Marten Nijdam (Sportraad Bergen), Peter van Splunter (Platform Sport Castricum) en Frans Endel (Sportraad Heiloo)

Inleiding

Sportraden Heiloo, Bergen en Castricum slaan handen ineen

Na een aantal bijeenkomsten zijn de sportraden uit Heiloo, Bergen en Castricun tot de conclusie gekomen dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn in de benadering van het sportbeleid in deze gemeenten.

Reden genoeg om verder te kijken en te onderzoeken of er BUCH-breed gewerkt kan worden aan een zelfde beleid op alle gebieden van sport en bewegen.
Het is daarbij de bedoeling dat een BUCH-brede benadering voordelen gaat bieden op zaken als  samenwerking tussen verenigingen, onderhoud van de sportaccommodaties en voor de ambtenaren in de BUCH een gelijkluidender manier van werken. Bovendien kan deze samenwerking volgens de spoprtraden leiden tot efficiënter gebruik van de accommodaties en financiële voordelen op het gebied van onderhoud.

Sportnota
Onlangs hebben Peter van Splunter (Platform Sport Castricum), Marten Nijdam (Sportraad Bergen) en Frans Endel (Sportraad Heiloo) een gezamenlijke brief ondertekend. Uitgeest, de vierde gemeente in de BUCH heeft geen eigen sportraad.
In deze gezamenlijke brief roepen de drie sportraden de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo op om te beginnen met een gemeentegrens-overschrijdende sportnota, waartoe in Heiloo al in juli 2021 opdracht gegeven is door de raad en ook in de gemeente Castricum is de sportnota opgenomen in het coalitie akkoord.
Als extra punt geven de sportraden nog mee dat de ambtelijke capaciteit op het gebied van sport krap is en daarom lijkt het de raden wenselijk om, in ieder geval op projectbasis, de formatier uit te breiden om te komen tot een goed onderbouwd en maatschappelijk gedragen beleidsplan Sport.

Op de foto vlnr Marten Nijdam (Sportraad Bergen), Peter van Splunter (Platform Sport Castricum) en Frans van Endel (Sportraad Heiloo)

Aanbod

19 februari 2020 Sportverkiezingen CAL. De Castricummer

3 februari 2020 Nominaties Sportverkiezingen CAL. De Castricummer

Downloads

Toch nog cheque voor Hidde Buur