Sportakkoord

Inleiding

In navolging op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 is ondertekend, is er nu ook een lokaal Sportakkoord voor de gemeente Castricum. In dit akkoord hebben verschillende lokale partijen aangegeven actie te gaan ondernemen om meer inwoners in beweging te brengen. Door samen te werken worden nieuwe initiatieven opgezet.

Klik hier voor meer inforamtie over het Sportakkoord van Castricum.

De verschillende partners zijn samen begonnen met het uitvoeren van de concrete acties benoemd in het akkoord. Wil je bijdragen aan een beschreven actie? Wil je een nieuwe actie toevoegen aan het huidige Sportakkoord? Zie je nóg meer mogelijkheden? We horen het graag! Geef dit door aan buurtsportcoach Joyce of Winnie.

Sportaanbieders krijgen hiernaast ook mogelijkheden om in de ontwikkeling van hun club te investeren. Denk hierbij aan opleidingen, workshops, masterclasses en verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport en veelal gratis aangeboden worden. De verenigingsadviseurs kijken samen met de Lokale Adviseur Sport welk aanbod aansluit bij de behoeften van de sportaanbieders. Laat het ons weten als jouw club zich op een bepaald punt wil gaan ontwikkelen, dan kijken wij welke mogelijkheden er voor jullie zijn!