Visie en Beleid

Inleiding

De doel van Platform Sport Castricum is het zoveel mogelijk bevorderen van sport en bewegen voor alle leeftijden ter verbetering van de algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid, welzijn en weerbaarheid. 

Aanbod

Deze visie en doelstelling gaan we bereiken door:

  • Het streven naar financieel gezonde verenigingen
  • het informeren en adviseren van college en gemeenteraad (zie ook onze module adviezen)
  • het stimuleren van gezondheid door sport
  • de toename van betekenis van sport in het Sociaal Domein
  • kwaliteit en bewaken van sportaccomodaties
  • efficiënt gebruik van sportaccommodaties
  • instandhouding en verbetering van een topsportklimaat
  • initiëren en verbeteren van communicatie tussen verenigingen, accommodatie-aanbieders, scholen, bedrijfsleven etc. 

Foto Album

Visie in beeld

Downloads

Exploitatievisie binnensportaccomodaties
Lokaal Sportakkoord Castricum
Visie op Sport en Bewegen