Sportraad CAL

Inleiding

Het Platform Sport heeft een proactieve rol en zorgt ervoor dat de informatievoorziening vanuit de verenigingen en andere sportaanbieders op een vroegtijdig moment kan worden ingezet om het sportbeleid vorm te geven.

Het Platform streeft de navolgende doelen na:

•           Elke maand een openbare vergadering in het gemeentehuis of op locatie.

•           In samenwerking met de buurtsportcoach thema-avonden organiseren.

•           Het houden van onderzoek om informatie in te winnen bij sportaanbieders.

•           Bezoeken van verenigingen en sportaanbieders.

•           Kanaliseren van informatie vanuit de verenigingen.

•           Adviseren van het College.

•           Samenwerking met sportraden van Bergen en Heiloo, Stichting Welzijn, de  buurtsportcoach en andere platformen binnen de gemeente.

•           Brede bekendmaking sport en bewegen aanbod in Castricum middels de website www.sportenbewegenincastricum.nl (in ontwikkeling) en www.voorliefhebbers.nl.

 

 

 

 

Leden en Contact

Leden en Contact

Vergaderdata

Vergaderdata

Visie en Beleid

Visie en Beleid

Interessante Links

Interessante Links

Sportverkiezingen CAL

Sportverkiezingen CAL

Nieuws & Media

Nieuws & Media

Enquête

Enquête

FAQ

FAQ